ลูกไม้ของพ่อ

หัวใจใกล้รุ่ง

ถ้าเปรียบชีวิตแต่ละช่วงแต่ละตอนเป็นดังบท เพลงแต่ละเพลง ใกล้รุ่ง ครูสาวสอนอูคูเลเล่ก็เชื่อว่า สิงขร นักบินหนุ่มแห่งสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คงเป็นเสียงดนตรีที่ขาดไม่ได้ในบทเพลงชีวิตของเธอ ทว่าท่วงจังหวะทำนองที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ส่งผ...