Marcel Barnard

Tot Gods eer

Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepionierd en gediscussieerd. Hierdoor heerst er in veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie. Althans dat is de stelling die de Protestantse Kerk ertoe bracht om liturgie op haa...