Tot Gods eer

Tot Gods eer
Author: Marcel Barnard
Published: April 2018 by Uitgeverij Boekencentrum
Goodreads Rating: 2.00
Language Dutch
Pages: 48

Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepionierd en gediscussieerd. Hierdoor heerst er in veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie. Althans dat is de stelling die de Protestantse Kerk ertoe bracht om liturgie op haar agenda te zetten. Dit boek is bedoeld als gespreksboek voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. De auteur is o.a. hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij beschrijft de protestantse liturgie, licht de achtergronden toe en laat zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.